nyhetsbrev


Vill du ha vårt nyhetsbrev - fyll i din e-postadress nedan
Namn
E-postadress*

Vår policy för e-postadresser

 • platsannonser

  • Senast kommenterat

  • nyhetsbrev   Vill du ha vårt nyhetsbrev - fyll i din e-postadress nedan
   Namn
   E-postadress*

   Vår policy för e-postadresser

  • nyheter

  • ledare

   • Med Transport & Logistik Idag under 2016 2016/02/29   |

    Transport & Logistik Idag är den ledande tidningen i Sverige som tar ett helhetsgrepp på hela godstransport- och logistiksektorn inklusive materialhantering.

  • event

  • Twitter


  • sjöfart & hamnar

  • Hamnkonflikten i Göteborg slår hårt mot åkeriföretagare

   Anders Karlsson | 2017/02/10 | Antal kommentarer 0

   Den bekymmersamma och långvariga hamnkonflikten hos APM Terminals containerterminal i Göteborgs hamn får allvarliga negativa effekter för det stora antal åkerier som varje dag hämtar och lämnar containrar hos APM Terminals. Det framhåller Morgan Stahlgård, ordförande i den regionala åkeriföreningen Sveriges Åkeriföretag Västra Götaland.

   Att den bekymmersamma och långvariga hamnkonflikten hos APM Terminals containerterminal i Göteborgs hamn slår hårt mot svenska företag som importerar och exporterar varor är allmänt känt. Sex av tio containrar som importeras eller exporteras till eller från Sverige går genom Skandinaviens största hamn – Göteborg. Men den långvariga konflikten med strejker slår även hårt mot åkerinäringen, som drabbas av långa väntetider och ovisshet kring transporter av containrar till och från APM Terminals i Göteborgs hamn.
   – Stridsåtgärderna får allvarliga negativa effekter för det stora antal åkerier som varje dag hämtar och lämnar containrar hos APM Terminals, säger åkeriägare Morgan Stahlgård, ordförande i den regionala åkeriföreningen Sveriges Åkeriföretag Västra Götaland. Åkeriägare och lastbilsförare tvingas vänta många timmar för att hämta eller lämna containrar till följd av de allvarliga störningar som strejkerna medför. Och de dagar då det råder total arbetsnedläggelse är påfrestningarna extra stora för åkerinäringen.
   Jan-Olof Mattson, Mattsons åkeri i Göteborg, förklarar att åkerierna måste se affärsmässigt på dessa uppdrag och att de i så stor utsträckning som möjligt tar ut väntetidsersättning gentemot sina uppdragsgivare, det vill säga varuägare, speditörer och transportförmedlare.
   – I vissa fall är det svårt att få ut dessa merkostnader, säger han. Dessutom innebär väntetiderna att veckoplaneringen ofta spricker och att detta påverkar lönsamheten negativt, säger han. Det har redan idag fått förödande konsekvenser för oss som företag eftersom vi går med förlust för första halvåret. Och det är på grund av hamnkonflikten. Om de anser att ödelägga företag och driva folk från sina jobb är ett rimligt pris för oss oskyldiga att betala så är de tyvärr på god väg. Låt oss hoppas att vi får ett slut på denna konflikt så snart som möjligt och lite sans och balans i hur man kan bete sig i en konflikt.
   Utöver ekonomiska konsekvenser drabbar konflikten även chaufförernas och åkeriföretagarnas arbetsförhållanden och sociala tillvaro.
   – Det oförutsedda långa väntetiderna innebär att våra transporter ofta inte kan utföras effektivt, detta eftersom de lagstadgade kör- och vilotidsreglerna måste följas, säger Jan-Olof Mattson. De långa väntetiderna medför att den faktiska körtiden blir kortare, vilket försämrar transporteffektiviteten. Det är ohållbart för både våra chaufförers sociala situation där de slits mellan lojalitet för uppdraget, tuff lagstiftning, och gentemot privatlivet som kan bli ordentligt lidande på grund av helt oförutsägbara arbetsdagar där hamnens konflikt tydligt spiller över på oskyldiga parter.
   Morgan Stahlgård välkomnar regeringens beslut i början av februari om att ge Medlingsinstitutet i uppdrag att se över konsekvenserna av dagens konfliktregler.
   Medlingsinstitutet har av regeringen fått i uppdrag att kartlägga hur vanligt det är att en arbetsgivare trots tecknat kollektivavtal ändå utsätts för konflikt. Problembeskrivningen utgår från situationen hos APM Terminals i Göteborgs hamn, där arbetsgivaren som har tecknat kollektivavtal med ett fackförbund ändå utsätts för återkommande stridsåtgärder från ett annat fackförbund.
   – Jag välkomnar även den interpellation som den moderate riksdagsledamoten Lars Hjälmered nyligen har ställt till arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson om hon har för avsikt att ta initiativ till en lagändring kring stridsåtgärder som säkerställer fredsplikt och att tecknade kollektivavtal ska respekteras utan inblandning av tredje part. Vi är väldigt frustrerade över läget och verksamheten påverkas på ett orimligt sätt.
   Stahlgård hoppas på att den bekymmersamma situationen hos APM Terminals i Göteborgs hamn ska bli löst ganska så snart.
   – Svenska företag och svensk ekonomi är beroende av att logistiken i – men också till och från – Göteborgs hamn fungerar, säger han.


   Författare: Anders Karlsson


   nyhetsbrev   Vill du ha vårt nyhetsbrev - fyll i din e-postadress nedan
   Namn
   E-postadress*

   Vår policy för e-postadresser

  • nyheter

  • ledare

   • Med Transport & Logistik Idag under 2016 2016/02/29   |

    Transport & Logistik Idag är den ledande tidningen i Sverige som tar ett helhetsgrepp på hela godstransport- och logistiksektorn inklusive materialhantering.

  • event

  • Twitter


  • sjöfart & hamnar

  • platsannonser

   • Senast kommenterat

   • © Transport & Logistik Idag, Box 72001, 18172 Lidingö, 08-670 41 00